Ons voorstel

Woningbouw langs de Rijn is helemaal niet nodig om Stadsblokken-Meinerswijk te ontwikkelen. Projectontwikkelaar KWP (KondorWessels Projecten) stelt dat wel, maar het kan anders. Hoewel er een plan ligt van KWP, zijn er juist zonder woningbouw mooie projecten te realiseren. Woningbouw verstoort het gebied.

Wat wij voor ons zien is een toegankelijk, natuurlijk en avontuurlijk uiterwaardenpark. Een gebied waar de natuur centraal staat, maar waar ook aandacht en ruimte is voor cultuurhistorie, kleinschalige recreatie en evenementen. Meinerswijk, een uniek uiterwaardegebied met rust, ruimte en natuur. Stadsblokken, een echt stadspark, de zuidelijke tegenhanger van park Sonsbeek. Omdat het Sonsbeekpark weinig extra bezoekers aan kan op drukke dagen, wordt deze toekomstige rol van Stadsblokken steeds belangrijker.

Naast natuurontwikkelingen zien wij graag dat er ruimte komt voor sociale componenten zoals een zorgboerderij. Ook biedt de scheepswerf mogelijkheden om werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door dergelijke initiatieven geleidelijk aan vorm te geven, wordt het gebied ontwikkeld door en voor Arnhemmers.

Stichting Kloppend Stadshart heeft doorberekend dat de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk mogelijk is zonder inkomsten uit woningbouw. Mogelijke inkomstenbronnen zijn: bijdragen vanuit het Gelders NatuurNetwerk, het Deltaprogramma, inkomsten van pacht en verhuur van passende circulaire bedrijvigheid en particuliere donoren.

 

Impressie zomer